Over het bedrijf

Persoonlijk Perspectief B.V. is opgericht in 2007 door Wim Kees Kranendonk. Het begon als een bureau dat zich richtte op het brede scala van re-integratiesupport.

Het werkterrein van Persoonlijk Perspectief omvatte gemeentelijke ondersteuningen, outreachend re-integreren, participatie en zorg, competentie versterkende activiteiten, jobcoaching, etc.

Ofwel in het kort gezegd: alles wat mensen nodig hebben om (weer) aan het werk te komen.

Gaandeweg bleek er in veel gevallen een veel breder scala aan problemen zitten achter het probleem “geen werk”. Langzaam begon Persoonlijk Perspectief de focus te verleggen naar een bredere ondersteuning en zocht daarin samenwerking met diverse hulpverleningspartners.

De laatste jaren ontstond de droom om de hulpverlening integraal en met een doortastend aanpak aan te gaan bieden. Zonder versnippering. Snelheid van handelen, korte lijnen en hulp over de gehele breedte van het spectrum zijn noodzakelijk om onze clienten weer op een positieve manier met twee benen in onze maatschappij te krijgen.

En dat is wat Persoonlijk Perspectief nu doet. Wij bieden een compleet pakket aan. Vanuit één organisatie. Van psychische zorg tot dagbesteding. Van het onder controle krijgen van schulden tot aan het arbeidsparicipatietraject. Wij ondersteunen maatschappelijk, helpen bij het aanvragen van uitkeringen en toeslagen. Wij kunnen woonruimte aanbieden tijdens onze trajecten, maar helpen ook met het vinden van woonruimte voor daar na.

Want soms zijn alle letters van het alfabet nodig om te komen van Zorg tot Arbeid. Een Nieuw Persoonlijk Perspectief.