Onze trajecten

Jongeren tussen de 18 en 28 jaar in de regio Zaanstreek/Waterland met problemen kunnen terecht bij Persoonlijk Perspectief. Wij richten ons specifiek op jongeren met een combinatie van de volgende problemen:

  • Psychische problemen
  • Financiële problemen
  • Ontbreken van een startkwalificatie
  • Ontbreken van een arbeidsverleden
  • Problemen op het gebied van wonen/woonruimte

Wij bieden deze jongeren een integraal traject aan, eventueel met woonruimte, waarbij alle bestaande problemen worden aangepakt. Een traject neemt gemiddeld 18-24 maanden in beslag.

Inventariseren: Intake en commitment
Snelheid van handelen, vertrouwen, flexibiliteit en betrouwbaarheid, zijn voor ons kernbegrippen in een succesvol hulpverleningstraject. De snelheid van handelen begint al voor de intake. Jongeren uit deze doelgroep wil je niet een aantal weken laten wachten op een eerste persoonlijk contact. Zodra er een vraag om hulp komt, spelen wij hier zo snel mogelijk op in.

Tijdens de intake wordt er een integraal overzicht gemaakt van alle problematieken. Het geven van vertrouwen speelt in deze fase een belangrijke rol. Vertrouwen in de jongere als persoon. Het laten voelen dat je als hulpverlener te vertrouwen bent. En een heldere uitleg dat eerlijkheid in deze fase heel belangrijk is. Pas als alle problemen boven water komen, kan er gefundeerd plan gemaakt worden. Daarna kan er een gevoel van vertrouwen in het traject ontstaan.

Vertrouwen hebben in het traject is essentieel. De doelgroep heeft meestal al met een breed spectrum van hulpverlening te maken gehad. Waarin eerder “niets leek te werken”, wordt er nu opnieuw vertrouwen en commitment van de jongere gevraagd.

Een traject nieuw persoonlijk perspectief is niet vrijblijvend. Na de intake en het bepalen van doelen, maken we een behandelplan. De jongere wordt gevraagd om een contract te ondertekenen. Hierin geeft de jongere het commitment om volledig mee te zullen werken aan het traject. Van Zorg tot aan het komen tot Arbeid. En alle letters van het alfabet die daar tussen kunnen zitten.

Stabiliseren
Zodra de jongere en Persoonlijk Perspectief een overeenkomst hebben, beginnen we direct het stabiliseren van de problemen. Te beginnen met het oplossen van problemen rondom huisvesting en inkomen.
Persoonlijk Perspectief heeft een uitgebreid netwerk van particulieren en investeerders die tijdelijke huisvesting aanbieden aan deze doelgroep. Hierdoor kunnen wij in de meeste gevallen binnen zeer korte termijn tijdelijke woonruimte met inschrijving aanbieden. Vanaf dat moment kunnen wij indien nodig helpen met het aanvragen van uitkeringen en toeslagen.
Inkomen en woonruimte. De twee basisvoorwaarden om weer aan een toekomst te werken.

Structureren
Zodra de twee basisvoorwaarden geschept zijn, begint het structureren. We geven zorg op het gebied van de psychische problematieken. We beginnen met het oplossen van financieel maatschappelijke problemen, denk hierbij aan schulden en verzekeringen. Ook beginnen we op dit moment al met het werken aan het leven na het traject. Zo wordt er bijvoorbeeld, indien van toepassing, een urgentie aangevraagd om op termijn huisvesting te kunnen borgen.
Daarnaast zorgen we ook voor een structuur in dagritme. Dagactiviteiten vormen hierbij een belangrijke rol. Persoonlijk Perspectief creëert netwerk van bedrijven in de regio van waaruit een dagbesteding kan worden aangeboden. Soms in de bedrijven zelf en soms met materialen of producten van deze bedrijven. Hierbij zullen wij, waar mogelijk, maatschappelijk ondernemen. Dit kan zijn door middel van duurzaamheidsprojecten, maar ook door het maken van producten voor maatschappelijke initiatieven, zoals een aantal projecten in Gambia.
Ook bij dagbesteding motiveert een maatschappelijke zingeving en versterkt dit het gevoel van eigenwaarde.

Creëren
Terwijl de hulpverlening en (financieel) maatschappelijke ondersteuning door blijft gaan, beginnen we nu met het creëren van een concrete basis voor de toekomst. Wat wil de jongere met zijn leven? We stimuleren de jongeren om vooruit te kijken. Te dromen. Maar vragen hen wel om binnen de werkelijkheid te blijven. Een begaafd neurochirurg of bankdirecteur ligt immers niet in de realistische lijn der verwachting.

Wel kan er out-of-the-box worden gedacht. Waar de één zich comfortabel voelt met een opleiding om daarna bij een bedrijf aan de slag te kunnen, droomt een ander misschien wel van ondernemerschap met een eigen honden-uitlaat-service.

Persoonlijk Perspectief helpt het vormgeven van een startkwalificatie. En we ondersteunen in het traject van arbeidsparticipatie of reintegratie. Ook kunnen we ondersteuning bieden aan beginnende ondernemers, doormiddel van hulp bij de boekhouding, het helpen bij het vormgeven van een bedrijfsplan of het zoeken naar materialen/middelen die nodig zijn voor bedrijfsvoering.

Confronteren
Als de basis is gelegd, zal de jongere langzaam worden geconfronteerd met de werkelijkheid. Een overstap naar een eigen woonruimte. Het regelen van spullen. Serieus aan de slag gaan met een opleiding. Ondernemen. Eigen financiën controleren. Afspraken nakomen. Indien nodig wordt psychische zorg voor de toekomst geborgd. Tijdens deze fase blijven wij de ondersteuning geven die nodig is.

Met één been in de maatschappij.

Participeren
De jongere staat zelfstandig in de samenleving en heeft een basis voor de toekomst. Zingeving, verantwoordelijkheid, stabiliteit zijn aanwezig. Blijvende hulp is geborgd. Ondersteuningskanalen binnen de reguliere organisaties zijn bij de jongeren bekend.
Een nieuw persoonlijk perspectief is voltooid.