Over Persoonlijk Perspectief

Persoonlijk perspectief richt zich op jongeren tussen de 18 en 28 jaar in de regio Zaanstreek/Waterland.

Jongeren met problemen. Met psychische problemen. Zonder startkwalificatie om over te kunnen gaan tot betaalde arbeid. Vaak met schulden en met verslavingen of zonder woonruimte.

Het is een groter wordend probleem, dat onze samenleving zorgen baart. Eenmaal in een neerwaardse spiraal blijven deze mensen vaak hun hele leven lang afhankelijk van zorg en ondersteuning. De problematieken uiten zich in verschillende essentiële vlakken van hun bestaan, waardoor perspectief om uit de vicieuze cirkel te komen vervaagt.    

De hulpverlening aan deze doelgroep wordt vaak versnipperd aangeboden. Een gemiste kans, omdat juist een integrale en doortastende aanpak de kans op perspectief vergroot. Snelheid van handelen, korte lijnen en hulp over de gehele breedte van het spectrum zijn noodzakelijk om deze mensen weer op een positieve manier met twee benen in onze maatschappij te krijgen.

Persoonlijk Perspectief biedt een nieuwe manier van hulpverlening, waarbij deze jongeren zich, door daadkrachtige integrale ondersteuning, zo sterk mogelijk kunnen ontplooien.  Een nieuw persoonlijk perspectief.